Στοκχόλμη – Σουηδία

Στην επίσκεψη στη Σουηδία, συμμετείχαν καθηγητές από τα εξής σχολεία:

Η δεύτερη ροή του εγκεκριμένου προγράμματος ΚΑ1 με τίτλο «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Καθηγητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για την Ομαλή Ενσωμάτωση των Προσφύγων Μαθητών», πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία, στην Στοκχόλμη, από 06/10/2019 έως 12/10/2019, όπου φορέας υποδοχής ήταν το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ITC International, με άρτιο δίκτυο εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών, με μακρόχρονη παράδοση στην οργάνωση προγραμμάτων κινητικότητας και δια βίου μάθησης.

Ο οργανισμός υποδοχής ITC επιστράτευσε την εκπαιδεύτρια Petra Vallin, καθηγήτρια πανεπιστημίου εξειδικευμένη σε καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης και εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν κατάλληλες επικοινωνιακές, διδακτικές και συμβουλευτικές δεξιότητες. Ενημερώθηκαν για την εκπαιδευτική πολιτική της Σουηδίας στον τομέα της ενσωμάτωσης των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Η επιμόρφωση εστίασε στις στρατηγικές που πρέπει να αναληφθούν από το εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στην μαθησιακή διαδικασία ατόμων με διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο και ικανότητες καθώς και διαφορετική γλώσσα.

 

Με την βοήθεια βιωματικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, επιμορφώθηκαν σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών. Επιπλέον αναπτύχθηκαν τεχνικές προσέγγισης και αποδοχής των προσφύγων-μαθητών, και αντιμετώπισης της πολυμορφίας, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Η χρήση των ΤΠΕ μέσω ειδικών ψηφιακών εργαλείων, είχε στόχο να διερευνηθούν τρόποι παρακίνησης συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Ο οργανισμός υποδοχής οργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη στο σχολείο Enbacksskolan (https://enbacksskolan.stockholm.se/) που φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών μεταναστών  και προσφύγων, και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα ένταξης. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν ένα σύγχρονο πολιτισμικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνομίλησαν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και απέκτησαν σφαιρική άποψη για την εκπαίδευση των προσφύγων.

 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές επισκέψεις στο μουσείο Nobel, στο National Museum, στο Vasa Museum, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο δημαρχείο της Στοκχόλμης.